Ban lãnh đạo
 • Trần Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban chi ủy
  • Điện thoại:
   0976.461.481
 • Nguyễn Thị Thêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0976.842.055
 • Lê Hữu Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0971300357
  • Email:
   lehuuthanh82@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

Tin tức
Tin đọc nhiều