BÁO CÁO Tình hình triển khai phòng, chống tai nạn nước cho học sinh năm học 2017-2018

Thực hiện Công văn số 1664/SGDĐT- CTTT, Hà Tĩnh ngày 07/11/2017 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh về việc báo cáo tình hình triển khai phòng, chống tai nạn đuối nước. Trường THPT Lê Hồng Phong báo cáo tình hình triển khai phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh năm học 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Công văn số 1664/SGDĐT- CTTT, Hà Tĩnh ngày 07/11/2017 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh về việc báo cáo tình hình triển khai phòng, chống tai nạn đuối nước. Trường THPT Lê Hồng Phong báo cáo tình hình triển khai phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh năm học 2017-2018

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều