TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 01 (Từ ngày 05/9 đến 06/9/2016)

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

 

Lớp trực/

Trực GT

12A1

Thứ 2

04/9

Sinh hoạt đầu năm học

14h: Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn

 

Thứ 3

05/9

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018

 

Thứ 4

06/9

D-H

 

 

Thứ 5

07/9

D-H

 

 

Thứ 6

08/9

D-H

 

 

Thứ 7

09/9

D-H

 

 

CN

10/9

 

 

 

 

 

 

 

     

Một số nhiệm vụ trọng tâm:

I. Kỉ cương - nền nếp

- GVCN bám lớp tuần đầu tiên, nắm, nhắc nhở HS đi học đúng giờ, ATGT. Nắm sỉ số 3 ngày đầu cuối buổi báo HT.

- GVCN dự thảo nội quy lớp học, thông qua lớp trước khi niêm yết trong phòng học (gửi bản mềm lên mail trường)

- Hoàn thành các mẫu biểu đầu năm (NT in gửi)

- Các đ/c phụ trách AN, ĐTN thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ

II. Chuyên môn:

- GV lên lớp thực hiện theo điều lệ (lên lớp đúng giờ, có GA, LBG cập nhật; không làm việc riêng trong giờ dạy)

- D-H theo hướng tinh giản, cơ bản nhất

- TTCM tập hợp PPCT đã sữa đổi trong tổ theo từng môn đã thống nhất, tinh chỉnh lại về mặt thể thức văn bản gửi bản mềm qua mail trường

BAN GIÁM HIỆU