BÁO CÁO VIỆC TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM”

Thực hiện công văn số 546/SGD&ĐT-CTTT ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai “Tháng hành động ATTP” năm 2018, Trường THPT Lê Hồng Phong triển khai với các nội dụng sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

BÁO CÁO VIỆC TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN  “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM”

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều